säkerhet

skydda ditt hem

Skydda ditt hem med fördröjningsmagasin!

 2022-07-31

Ett tryggt hem är en plats där du känner att du kan vara i lugn och ro med familj och vänner. Det är viktigt att jobba med hemsäkerhet i form av larm och grannsamverkan. Samtidigt finns det krafter som inte går att stoppa på detta vis. Det handlar förstås om naturens krafter som kan innebära stora mängder vatten i form av nederbörd. Med fördröjningsmagasin kan du dirigera vattenmassor bort från husets grund.

detaljersomarsvarvade

Ett säkrare hem med svarvade detaljer av hög kvalitet

 2018-01-04

Inbrott sker dygnet runt och överallt. Hur ska man skydda sig mot den ovälkomne gästen? Till att börja med så är det förstås så att bra larm och samverkan mellan grannar får betydelse, men det finns faktiskt mer som kan påverka. Har du till exempel tänkt på hur ditt hems dörrar och lås är konstruerade? Om de är tillverkade med svarvade detaljer som håller högsta kvalitet så blir det svårare att ta sig in. Därmed så kan man se byte av dörr och fönster som en investering i hemmets säkerhet.

Säkra förpackningar med professionell tejpmaskin

 2016-11-05

Säkra förpackningar med professionell tejpmaskin

Det är inte bara lager där man förvarar varor och gods som måste vara säkra med moderna larm och godkända lås, det som förvaras på lagret ska också förpackas på ett säkert sätt. Om man inte har slutit in en kartong på rätt sätt så finns det en risk för att föremål faller ur den och det kan förstås leda till problem. Det är särskilt under transport som man kan se den stora fördelen med förpackningar som har tejpats med en professionell tejpmaskin både på under och översida.

Vikten av en bra tejpmaskin

Då man kan ha lite olika behov av förpackningsteknik så är det verkligen bra att det finns olika typer av tejpmaskiner. För enstaka uppdrag då och då samt för förstärkningar så kan det räcka bra med en manuell tejpmaskin medan större volymer kräver mer automatik och ett snabbare arbetstempo. Numera så använder man tejptekniken inom många olika branscher. Det är till exempel mycket vanligt att man tejpar igen kartonger som innehåller livsmedel.

När en kartong med matvaror ska skickas så är det verkligen otroligt viktigt att man skyddar den på rätt sätt. Även om innehållet är konserver och annat som inte kommer att skadas av en eventuell olycka där de faller ur förpackningen så är det förstås så att den här typen av scenario leder till ett slitage som kanske till och med gör det omöjligt att sälja produkterna.

Detsamma kan man säga om kartonger som ska användas inom andra industrier där man är noga med att hålla produkter säkra och väl skyddade från väder och vind då de transporteras och då de lagras. Då man transporterar andra produkter och emballage tillsammans så måste man förstås också tänka på hur de skulle kunna tänkas påverka varandra. Betänk att en kartong inom fiskenäringen öppnas och innehållet blandas med produkter av tyg… Det blir minst sagt en salig röra så tejpmaskinen är en stor hjälp då man vill förhindra att kartongerna öppnas upptill och nertill.

Automatiska och halvautomatiska maskiner

Man kan välja tejpmaskiner som är halvautomatiska eller helautomatiska varianter. Något som kan vara bra att tänka på är att det finns modeller där man tejpar upptill och nertill samtidigt. Det här ökar på produktionstakten samtidigt som man vet att tejpningen har genomförts på ett ordentligt sätt. Med halvautomatiska maskiner så är det så att man måste starta driften manuellt. Då man jobbar med mer avancerad automatik så kan man programmera maskinen så att den samarbetar med andra arbetsmoment vilket kan bli mycket smidigt.

Estetik är också viktigt

Man ska heller inte glömma bort att en professionell tejpmaskin ger god estetik. Det här kanske inte är lika viktigt som den säkerhet som tejpen ger men också något att tänka på. När kartongerna är ute och rör på sig så representerar de ett visst märke och om det har tejpats på ett snyggt sätt så är det god reklam för varumärket.

 Kontaktinfo

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

Telefon: 0371-319 00

Kontakta oss & karta

 Följ oss!

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 30 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se