en skadad dorr

Utan bra larm kanske du får likvidera aktiebolag

2023-11-04

Det är mycket som ska ses över då du driver en butik. Med mycket att ta ansvar för så kan det tyckas vara självklart att ha ett bra larm på plats. Detta behövs ju både för säkerheten för produkter du har i butiken såväl som för de som jobbar där. Om du inte har ett bra larm så får du kanske stänga butiken och likvidera aktiebolag!

Ökat hot om stöld kan leda till att du får likvidera aktiebolag

När det inte finns ett bra larmsystem på plats i en butik så är det bara en tidsfråga innan detta upptäcks. Butiken kan då bli ett attraktivt mål för tjuvar. När de väl slår till kanske du inte klarar av att repa dig efteråt. Detta särskilt om butiken även vandaliseras.

Då kan det bli så att du får stänga butiken och likvidera aktiebolag. Ett robust larm är en god investering. Det kommer att vara en hjälp för de som bekämpar brott samtidigt som det har en avskräckande effekt. Frågan är om du ens kan få en vettig försäkring för butiken om du inte har ett bra larm på plats.

Med tanke på de anställdas säkerhet

När det inte finns ett propert larm i och omkring butikslokalen så innebär det risker för anställda. Skulle det ske ett rån under butikens öppettider så kan det ställa till med väldigt jobbiga konsekvenser. Även om ingen skadas så kan en sådan händelse innebära att personal som drabbas behöver terapi och stöd under lång tid.

Dessutom kan det ju vara så att det blir svårt att få anställda till en butik som inte känns säker. Med den här typen av problem så kan det leda till att det inte fungerar att driva butiken som tänkt och då blir det kanske avveckling till sist.

Kunder som känner sig trygga

När vi är ute och handlar så vill vi befinna oss i en trygg miljö. När ett butik har ett larm som syns tydligt med skyltar så bidrar det till tryggheten i lokalen. Kunder kan välja bort en butik som inte ger denna säkerhet. Det är förstås något som kan skada verksamheten både på kort och på lång sikt.

Dyrare försäkring eller bättre försäkringspremie

Vi har ju redan varit inne på det där med försäkring. Butikens larmsystem kommer att få betydelse för hur försäkringen för den ser ut och vad den kostar. Om det saknas ett larm så kan det leda till en dyrare försäkring. Om det tvärtom finns ett riktigt bra skydd så kan det tvärtom vara så att du får bättre villkor för butikens försäkring.

Juridiska konsekvenser av brott

Om ett inbrott går hand i hand med annan brottslighet där personer och egendom har skadats så finns risken för juridiska åtgärder då du inte har haft något larmsystem på plats. Den här typen av juridiska konsekvenser kan bli kostsamma och kan också påverka butikens rykte på ett negativt sätt. Det är något som skulle kunna leda till att du får likvidera aktiebolag.


Etiketter:
Sidor:

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 30 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se