skydda ditt hem

Skydda ditt hem med fördröjningsmagasin!

2022-07-31

Ett tryggt hem är en plats där du känner att du kan vara i lugn och ro med familj och vänner. Det är viktigt att jobba med hemsäkerhet i form av larm och grannsamverkan. Samtidigt finns det krafter som inte går att stoppa på detta vis. Det handlar förstås om naturens krafter som kan innebära stora mängder vatten i form av nederbörd. Med fördröjningsmagasin kan du dirigera vattenmassor bort från husets grund.

Fördröjningsmagasin fångar upp vatten

I områden där det lätt samlas vatten i marken efter kraftiga regnstormar så kan det leda till problem för bebyggelse. Traditionellt sett har hus skyddats med stenkistor. Men idag går det att använda dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin av plast som är mycket enklare att hantera och installera.

Fördröjningsmagasin och dagvattenkassetter kan kopplas ihop så att vatten aldrig kan samlas omkring din husgrund. När det blir risk för översvämning så leds vattnet i annan riktning bort från huset via det system som du har grävt ner i marken omkring din bostad.

Du märker inget från ovansidan annat än att din tomt inte blir sank och blöt. Vattnet kommer att ledas och fördröjas i magasinen som finns i marken på ett sätt som gör att det aldrig blir översvämning. Det är bra för ditt hus, för dig och din trädgård!

Vattenskador kan bli mycket kostsamma

Det är viktigt att tänka på hur dyrt det kan bli med vattenskador. Om du inte använder dig av dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin när det behövs kan det leda till att vatten samlas omkring husets grund.

Det här kan ske stegvis på ett sätt som du inte märker. En vacker dag så börjar problemen med en grund som vittrar och möglar. Det är verkligen inget du vill vara med om. Att behöva renovera en grund är ett kostsamt projekt.

Beakta också att vattenskador som leder till mögel i husets grund kan innebära stora hälsorisker för de som bor i huset. När grunden väl ska renoveras kan det vara så att det inte går att bo i huset på mycket lång tid.

Enkla dagvattenkassetter av plast gör jobbet

Om du jämför kostnaden för att köpa och installera dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin med kostnaden för en förstörd grund så är det ju ingen fråga om saken. Det är klart att du ska satsa på de smarta systemen av plast! Materialet är lättviktigt och enkelt att hantera och det är också något som gör att priset för den här typen av dagvattensystem blir mycket lägre.

I vissa fall kanske det går att samverka med grannar för att skapa effektiva system för hela området. Detta liknar de gemensamma insatser ni gör för att skydda era hem från tjuvar. Tillsammans kan ni se till att husen förblir säkra även för vädrets makter!


 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 30 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se